Od fyzioterapie k józe a stále dál...

Původním povoláním jsem fyzioterapeutka. Po nějaký čas jsem se profesi věnovala na různých klinikách v ČR. S chvilkovou odmlkou této profese a po rozšíření si vzdělání a zkušeností o oblast jógy jsem se k terapiím opět vrátila a spojuji všechny poznatky do celistvého pohledu na zdraví člověka.

Certifikátů a papírových "hodností" jsem pár nasbírala. Však nejeví se jako podstatné, co na papíře je psáno. To neurčuje hodnotu ani postavení člověka. 

Ráda bych sem přidala pár zážitků z mé životní cesty, jednou ten pravý čas příběhů přijde. 

Zatím mě můžete poznávat na individuálních i skupinových lekcích, pobytech a seminářích. Trochu také na sociálních sítích. Snažím se ale upřednostnit osobní kontakt a tak tyto sítě zaznamenávají značné výpadky mé pozornosti. 

A zákulisní okénko - ze zdravotnictví ke tvoření...anebo nejen prací je člověk zdráv, tvoření je jeho dobrý kamarád :-) 

Po několika letech praxe ve zdravotnictví, cestování, studiu v zahraničí, jógových kurzů... se mé cesty úplně vzdálily do technických oborů pracovně i vlastně osobně - začala jsem se věnovat rekonstrukci domečku, obnově zarostlé zahrady a učení se nových činností s tím spojených. Někdy to byly krušné časy, jindy plné překvapení, avšak stále naplněné radostí a vděčností. Pomáhala mi vždy a všude úžasně inspirativní a oddaná bytost na čtyřech, zabalená v měkkých psích chlupech. Neboť je mnoho podnětů k pozorování a učení se bezpodmínečnosti lásky a přítomného okamžiku zvířat.

A taky tohle jsem já - trochu více naživo